Ceny usług

 

  CZK PLN
Wynajem przestrzeni - 1 m2 / miesiąc 80 Kč 13 zł 3,1
Wynajem przestrzeni - 1 m2 / dzień 3 Kč 0,50 zł
0,12
Ładowanie / rozładunek z wykorzystaniem wózka widłowego 350 Kč/h 56.15 zł/h 13,5 /h
Przeładunek bez magazynowania na firmę 250 Kč/h 14,10 zł/h 9.65 /h
Prace ręczne magazyniera 100-300 Kč/h 16,05-48,12 zł/h 3,85-11,60 /h
Administracja / dokumenty towarzyszące 80 Kč/ks 13 zł/ks 3,1 /ks

 

Wszystkie ceny są bez VAT-u.

Ceny są orientacyjne i obliczane w zależności od potrzeb klienta Inne usługi (ważenia, foliowanie,itp) są ustalane indywidualnie.